Download

Cơ thể của mẹ đã hồi phục hoàn toàn sau sinh chưa?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

6 tuần đầu sau khi sinh được coi là giai đoạn hậu sản để mẹ phục hồi cơ thể, nhưng mẹ có thể phục hồi sớm hơn hoặc muộn thời gian này. Nếu mẹ sinh thường, thời gian phục hồi có thể ngắn hơn so với những mẹ sinh mổ. Nếu mẹ bị đau hoặc cảm thấy không khỏe, hãy liên hệ với bác sĩ để được thăm khám.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá