Download

Sữa công thức yêu thích của con của mẹ là loại nào?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Không cho bé uống sữa bò tiệt trùng tới khi con được 1 tuổi, vì đường ruột của con của mẹ chưa thể tiêu hóa được sữa tươi trong giai đoạn này. Thay vào đó, mẹ nên tiếp tục cho con của mẹ bú mẹ hoặc sữa công thức.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá