Download

Đố bố mẹ biết: Bố mẹ hay bé có số lượng xương nhiều hơn?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Sau khi chào đời, cơ thể của con của mẹ có khoảng 300 chiếc xương. Tuy nhiên, ở tuổi trưởng thành, con số này có thể giảm xuống còn 206 do nhiều xương hợp nhất với nhau.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá