Download

Bố mẹ đọc sách cho con của mẹ bằng cách nào?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Đọc sách cho con của mẹ giúp con phát triển khả năng ngôn ngữ. Cách bố mẹ đọc sách thế nào không quan trọng bằng số lượng sách mà bố mẹ đọc cho con. Nếu bố mẹ lựa chọn đọc sách từ máy tính bảng hoặc điện thoại, hãy giảm ánh sáng màn hình và tránh đọc trước giờ đi ngủ. Ánh sáng xanh từ màn hình LED có thể khiến con của mẹ khó ngủ.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá