Download

Bố mẹ có tiền sử dị ứng không?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Di truyền là nguyên nhân chính của hầu hết các tình trạng dị ứng. Vì vậy, trước khi cho con thử thức ăn mới, bố mẹ nên hỏi ông bà nội ngoại về tiền sử dị ứng trong gia đình.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá