Download

Trải nghiệm đi sinh của mẹ thế nào?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Trải nghiệm sinh con có thể ảnh hưởng lớn đến tâm lý của mẹ, đặc biệt là mối quan hệ giữa mẹ và con. Những ca sinh khó thường liên quan đến nhiều vấn đề khó chịu khác nhau, với cả mẹ và bé. Vì vậy, bên cạnh việc chăm sóc con của mẹ , mẹ đừng quên chăm sóc bản thân, về cả thể chất lẫn tinh thần.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá