Download

Kinh nguyệt của mẹ đã quay trở lại chưa?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Thời gian kinh nguyệt quay trở lại khác nhau ở từng mẹ và phụ thuộc vào tần suất cho con bú. Với các mẹ không cho con bú, kinh nguyệt có thể xuất hiện sau sinh 6 - 12 tuần. Nếu cho con bú, kinh nguyệt sẽ quay lại sau khi em bé chào đời 3 tháng, thậm chí tới khi mẹ dừng cho con bú.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá