Download

con của mẹ đã biết đi chưa?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Con bắt đầu tập đi bằng cách bám vào bố mẹ hoặc các đồ nội thất vững chãi xung quanh, hoặc nhờ sự kéo dậy của bố mẹ. Đây là bước phát triển quan trọng trong hành trình tự do khám phá thế giới của con. Dần dần theo thời gian và nhiều lần luyện tập, con của mẹ sẽ sớm biết chạy, bật nhảy, nhảy xa, thậm chí nhảy cao. Để khuyến khích con tập đi, bố mẹ cũng có thể dùng thú bông để dẫn dắt con tiếp tục di chuyển.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá