Download

Bố mẹ đã cho con uống nước lọc chưa?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Cho con của mẹ uống nước có vẻ là điều bình thường, nhưng sữa mẹ và sữa công thức dành cho trẻ nhỏ đã cung cấp 80% lượng nước mà con cần. Vì vậy, bố mẹ không cần cho bé uống thêm nước lọc. Tới gian đoạn 4 - 6 tháng tuổi, hãy bắt đầu cho bé làm quen với nước lọc.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá