Download

Mỗi ngày bố mẹ dành bao nhiêu thời gian để sử dụng điện thoại di động?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Con học hỏi và phát triển hành vi bằng cách quan sát người khác, đặc biệt từ bố mẹ. Các thiết bị điện tử và thời gian mà bố mẹ sử dụng là dấu hiệu dự đoán rõ nhất về hành vi sử dụng thiết bị điện tử của con. Khả năng kết nối nhanh chóng của điện thoại di động khiến việc hạn chế sử dụng thiết bị điện tử ngày càng khó khăn và có thể dẫn đến việc nuôi dạy con bị xao lãng.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá