Download

con của mẹ đã nói được 1 câu có 2 từ chưa?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Khả năng ngôn ngữ của bé phát triển vượt bậc khi con tròn 2 tuổi. Con bắt đầu nói được 1 câu có 2 từ, chẳng hạn "chó to" hoặc "sữa nữa". Ở giai đoạn này, con cũng nói nhiều hơn về bản thân, ví dụ "của con" hoặc "con đói". Nếu con chưa nói được những từ này, bố mẹ đừng quá lo lắng vì nhiều bé phát triển ngôn ngữ chậm hơn bạn bè đồng trang lứa. Bố mẹ hãy tiếp tục trò chuyện cùng con, đọc sách cho con của mẹ và hỏi con về câu chuyện đang đọc.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá