Download

Bố mẹ có theo dõi cân nặng của con của mẹ không?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Kể từ tuần thứ 2 sau sinh, bố mẹ nên kiểm tra cân nặng, chiều dài và vòng đầu của con của mẹ ít nhất 1 tháng 1 lần. Từ 6 tháng tuổi, bố mẹ có thể giảm bớt tần suất nhưng vẫn nên thường xuyên theo dõi tốc độ tăng trưởng của con. Bố mẹ có thể sử dụng mục Theo dõi tăng trưởng của Mali để so sánh sự phát triển của con với chuẩn bình thường.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá