Download

con của mẹ bị dị ứng với…

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Bên cạnh dị ứng thực phẩm, một trong những tình trạng dị ứng phổ biến nhất ở các bé trên 1 tuổi là co thắt phế quản. Nếu mắc tình trạng này, con rất dễ cảm thấy mệt mỏi, bị cảm lạnh hoặc khó thở.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá