Download

con của mẹ gắn bó với ai nhất?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Mối quan hệ tình cảm gắn kết giữa con và bố mẹ rất cần thiết cho sự phát triển của bé. Nếu sợi dây kết nối này bền chặt, con sẽ cảm thấy an toàn để tự tin khám phá thế giới. Con hiểu rằng bố mẹ luôn luôn đợi đợi con trở về. Ngược lại, nếu sự gắn bó giữa bố mẹ và con không sâu sắc, con sẽ cảm thấy thiếu an toàn. Vì thế, con luôn sợ hãi khi phải rời khỏi nhà và khám phá thế giới bởi con không chắc liệu mình có được bố mẹ chào đón khi trở về không.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá