Download

con của mẹ có thường xuyên chơi đùa ngoài trời không?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Tự do vui chơi ngoài trời thật tuyệt vời! Mỗi khi chơi đùa trong vườn, sân chơi hoặc công viên, con được luyện tập nhiều kỹ năng vận động. Kỹ năng vận động sẽ phát triển một cách tự nhiên khi con chạy quanh sân, trèo cây và bật nhảy. Do đó, nếu có thể, bố mẹ hãy đưa con của mẹ ra ngoài càng nhiều càng tốt.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá