Download

Hiện tại, chế độ dinh dưỡng của con của mẹ như thế nào?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Sữa mẹ hoặc sữa công thức là nguồn dinh dưỡng chính cho con trong 1 năm đầu đời. Các chuyên gia y tế khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu. Sau đó, bố mẹ nên cho con ăn dặm trong 6 tháng tiếp theo, đồng thời duy trì sữa mẹ ít nhất tới khi con được 2 tuổi.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá