Download

Bố mẹ tin tưởng các thông tin trên ứng dụng Mali đến mức nào?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Mali là ứng dụng y tế được kiểm duyệt bởi các bác sĩ y khoa. Khoa học càng tiến bộ, thông tin y tế càng thay đổi. Mali luôn nỗ lực bắt kịp sự thay đổi này, mặc dù vẫn còn một vài hạn chế. Đội ngũ chuyên gia của Mali đảm bảo tất cả thông tin đều xuất phát từ nguồn tin chính thức, uy tín và trải qua nhiều vòng kiểm duyệt trước khi đưa đến cho bố mẹ. Chúng tôi sẵn sàng đón nhận bình luận và phản hồi từ bố mẹ.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá