Download

con của mẹ ngủ bao nhiêu tiếng mỗi đêm?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Ngủ có lẽ là việc con của mẹ làm tốt nhất ở thời điểm này. Trẻ sơ sinh thường ngủ 14 - 18 tiếng mỗi ngày. Trong những tháng đầu, bé ngủ nhiều cữ trong ngày và thức dậy giữa các cữ để bú. Bố mẹ cũng có thể thấy con quấy khóc vì đói từ 10 - 12 lần/ ngày.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá