Download

Đố bố mẹ biết: Ứng dụng Mali xuất phát từ thành phố nào?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Bangkok! Mali được sáng lập bởi đội ngũ phụ huynh, bác sĩ y khoa và giảng viên với chung niềm tin rằng 1.000 ngày đầu đời là giai đoạn quan trọng nhất trong cuộc đời của bé. Chúng tôi cung cấp thông tin không thiên kiến, uy tín, dễ ứng dụng và được kiểm duyệt về mặt y tế nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của các gia đình Châu Á hiện đại, đặc biệt là trẻ em - mầm non của tương lai.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá