Download

Bố mẹ định cho con ăn dặm theo phương pháp nào?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Khi được 6 tháng tuổi, con của mẹ sẽ sẵn sàng ăn dặm. Có nhiều phương pháp ăn dặm khác nhau để giúp con của mẹ làm quen với thức ăn đặc. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng không có phương pháp nào là tốt nhất, bố mẹ chỉ cần chọn phương pháp phù hợp với mình và hoàn cảnh gia đình.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá