Download

con của mẹ thường ngủ bao nhiêu tiếng vào ban ngày?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Ở độ tuổi này, con có thể ngủ 12 - 14 tiếng mỗi ngày. Giấc ngủ dài nhất là 7 - 10 tiếng vào ban đêm. Còn lại 3 - 5 tiếng được chia thành 2 - 3 giấc ngủ ngắn vào ban ngày.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá