Download

Từ đầu tiên mà con nói được là gì?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Ở giai đoạn 8 - 10 tháng tuổi, hầu hết các bé bắt đầu bập bẹ hoặc tạo ra những âm thanh lặp đi lặp lại nhưng chưa hiểu nghĩa của chúng. Con thường bắt đầu với những từ dễ phát âm hoặc các từ mà con thường xuyên nghe thấy. Do đó, không có gì bất ngờ khi từ đầu tiên mà con nói được thường là "mama", nghĩa là "mẹ ơi".

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá