Download

Phong cách nuôi dạy con của bố và mẹ có khác nhau không?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Quan điểm nuôi dạy con của bố mẹ khác nhau là điều hoàn toàn bình thường. Bởi lẽ bố mẹ lớn lên trong hai môi trường khác nhau và những điều phù hợp với người này có thể không phù hợp với người kia. Điều bố mẹ có thể làm là chia sẻ quan điểm nuôi dạy con cùng nhau. Bố mẹ hãy thảo luận về giờ đi ngủ của con, cho con ăn bao nhiêu bánh kẹo và ăn lúc nào, phương pháp kỷ luật con... Có thể bố mẹ sẽ bất đồng quan điểm về tất cả mọi thứ. Khi đó, hãy cùng nhau thỏa hiệp để thống nhất ý kiến cuối cùng.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá