Download

Ai là người thường xuyên đưa ra các quyết định trong gia đình?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng: khi bố mẹ phản ứng nhanh chóng với các nhu cầu của con, bao gồm cả tiếng khóc, con sẽ hạnh phúc và độc lập hơn sau sinh nhật 1 tuổi của mình. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bố mẹ không cần đặt giới hạn cho con hoặc phải đáp ứng tất cả những điều con muốn. Bằng cách tôn trọng quyết định của mọi thành viên trong gia đình một cách công bằng, bố mẹ có thể làm gương cho con của mẹ và dạy con về sự đồng cảm cũng như lập luận.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá