Download

Bố mẹ đã thử bao nhiêu hãng bỉm trước khi tìm ra loại bỉm phù hợp với con?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Dù lựa chọn thương hiệu nào, hãy đảm bảo bỉm có kích cỡ vừa với con của mẹ và con mặc thoải mái. Bỉm vừa vặn là khi bỉm thẳng và cân đối với con. Ngoài ra, cạp của bỉm nằm ngay dưới rốn và ống xỏ chân của bỉm ôm vừa đủ vào chân và mông của bé.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá