Download

con của mẹ đã bắt đầu tập bò chưa?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Tập bò giúp con tăng cường sức mạnh của cổ, chân, cánh tay và các cơ lõi trên cơ thể. Nếu con đã biết bò, bố mẹ hãy dùng đồ chơi để khuyến khích con di chuyển nhiều hơn. Trong trường hợp con của mẹ chưa biết bò, bố mẹ đừng quá lo lắng! Một số bé chưa biết bò đến khi được 10 tháng tuổi, thậm chí có những bé còn bỏ qua bước này và tập đứng vịn luôn.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá