Download

Bố mẹ cho con của mẹ xem các thiết bị điện tử bao nhiêu tiếng mỗi ngày?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Sử dụng thiết bị điện tử ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của bé, chẳng hạn cản trở sự phát triển cảm xúc và xã hội của con của mẹ . Do đó, bên cạnh thời gian trò chuyện video cùng gia đình và bạn bè để tăng cường tương tác xã hội, không nên cho các bé dưới 18 tháng tuổi sử dụng thiết bị điện tử.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá