Download

Ru con của mẹ ngủ…

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Ở giai đoạn 9 tháng tuổi, bé có thể ngủ 12 - 14 tiếng mỗi ngày, với giấc ngủ dài nhất là 7 - 10 tiếng vào ban đêm! Để con của mẹ ngủ ngon giấc suốt đêm, bố mẹ hãy thử chở con bằng ô tô hoặc đưa con ra ngoài bằng xe đẩy vào ban ngày.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá