Download

Bố mẹ có đang cân nhắc về việc mua bảo hiểm sức khỏe cho con không?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Bên cạnh khám sức khỏe định kỳ và tiêm phòng, hầu hết các bé đều khỏe mạnh và không cần can thiệp y tế quá nhiều trong 2 năm đầu đời. Mặc dù vậy, một số bé cần được chăm sóc nhiều hơn và bố mẹ có thể chọn mua bảo hiểm sức khỏe để được hỗ trợ chi trả hóa đơn trong trường hợp con có vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, cần điều trị tốn kém.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá