Download

Bố mẹ có mua bảo hiểm cho bản thân không?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Nhiều gia đình phải lên kế hoạch cho nhiều thứ khác nhau, bao gồm cả vấn đề về tài chính. Bảo hiểm nhân họ là biện pháp phổ biến để xây dựng một khoản tiết kiệm cho con của mẹ trong tương lai. Biện pháp này cũng bảo vệ con của mẹ và cả gia đình trong trường hợp có tai nạn bất ngờ xảy ra. Bên cạnh đó, mua bảo hiểm y tế cho con của mẹ giúp bố mẹ chi trả một phần những hóa đơn y tế tốn kém. Nếu bố mẹ chọn mua một trong hai loại bảo hiểm này, hãy ưu tiên gói bảo hiểm chi trả những khoản chi đắt đỏ vượt quá ngân sách của bố mẹ thay vì lựa chọn những gói mà bố mẹ có thể tự chi trả được. Ví dụ, bảo hiểm chi trả cho điều trị ung thư, bệnh mãn tính hoặc các phẫu thuật phức tạp.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá