Download

Bố mẹ đã sắp xếp lại đồ đạc trong nhà để đảm bảo an toàn cho con chưa?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Cơ thể con ngày càng khỏe hơn và sớm thôi, con sẽ tự đứng dậy được. Trong 1 - 2 tháng nữa, con của mẹ sẽ bám vịn và đi men theo các đồ nội thất trong gia đình. Vì vậy, ngay từ bây giờ, bố mẹ nên giấu kỹ các mối dây thắt và cố định đồ đạc dễ đổ vỡ để ngăn ngừa tai nạn xảy ra.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá