Download

Đi men

Sau khi biết đứng vịn, rất sớm thôi, con của mẹ sẽ bắt đầu đi men.

Đi men

Sau khi biết đứng vịn, rất sớm thôi, con của mẹ sẽ bắt đầu đi men.

Khi chân con đủ khỏe để chống đỡ trọng lượng cơ thể cũng như kỹ năng phối hợp động tác đủ tốt, con bắt đầu đi men. Bé sẽ bám vào bàn, ghế, tủ hoặc đồ nội thất và đi men khắp phòng. Dần dần, con có thể đi vững mà không cần bám tay vào nữa.

Làm sao để hỗ trợ con phát triển?
Mẹ có thể cho con của mẹ tự do đi men khắp phòng, nhưng nên chú ý canh chừng con. Hãy đảm bảo tất cả đồ nội thất trong phòng vững chắc, không bị đổ khi con bám vào. Mẹ cũng nên cất dọn đồ đạc trên mặt bàn, ghế, tủ ra khỏi tầm tay của con. Ngoài ra, không cần sử dụng giày tập đi vì tập đi thường xuyên bằng chân trần tốt cho mắt cá chân của con của mẹ .

Lưu ý:
Mỗi bé có tốc độ phát triển khác nhau. Với trẻ đẻ non, các mốc phát triển dưới đây có thể không chính xác.

Tài liệu tham khảo:
Thông tin và biểu đồ về các mốc phát triển của trẻ được tổng hợp từ nhiều nguồn tài liệu uy tín như: Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), Thang đánh giá sự phát triển ở trẻ em Denver và Viện nghiên cứu trẻ nhỏ tại Đức (IFP).

Đã chứng nhận:

Trang Do Hanh (1 June 2023)

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá