Download

Nâng ngực lên khi nằm sấp

Ở tư thế nằm sấp, con của mẹ có thể nâng ngực lên, giống như đang thực hiện động tác chống đẩy. Đây là bước tiến lớn trong quá trình phát triển của con.

Nâng ngực lên khi nằm sấp

Ở tư thế nằm sấp, con của mẹ có thể nâng ngực lên, giống như đang thực hiện động tác chống đẩy. Đây là bước tiến lớn trong quá trình phát triển của con.

Khi được 3 – 4 tháng tuổi, bé có thể nâng đầu và ngực khỏi mặt giường trong 5 giây. Đây là bước đệm quan trọng để con học bò trong những tháng sau, đồng thời cho thấy cơ cổ, vai, cánh tay và ngực của con phát triển tốt.

Làm sao để hỗ trợ con phát triển?
Tiếp tục cho con tập nằm sấp và khuyến khích con ngẩng đầu bằng cách đặt đồ chơi cách con 20 – 30 cm. Điều này sẽ kích thích con ngẩng cao đầu để quan sát đồ vật trước mặt.

Lưu ý:
Mỗi bé có tốc độ phát triển khác nhau. Với trẻ đẻ non, các mốc phát triển dưới đây có thể không chính xác.

Tài liệu tham khảo:
Thông tin và biểu đồ về các mốc phát triển của trẻ được tổng hợp từ nhiều nguồn tài liệu uy tín như: Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), Thang đánh giá sự phát triển ở trẻ em Denver và Viện nghiên cứu trẻ nhỏ tại Đức (IFP).

Đã chứng nhận:

Trang Do Hanh (1 June 2023)

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá