Download

Khám thai lần tiếp theo

Những điều cần biết

Khám thai lần tiếp theo

Khi gần đến ngày dự sinh, bác sĩ sẽ kiểm tra cổ tử cung và tư thế của con của mẹ trong bụng mẹ. Hãy chắc chắn rằng mẹ đã được giải đáp mọi thắc mắc cuối cùng về chi phí, giấy tờ, lựa chọn giảm đau sản khoa và các vấn đề khác liên quan đến việc sinh nở. 

Những điều cần khám trong lần này:

Chuẩn bị các thắc mắc của mẹ trước khi gặp bác sĩ: 

  1. Các giấy tờ hoặc hợp đồng cần phải ký khi bắt đầu chuyển dạ sinh bao gồm những gì?
  2. Chi phí cho các lựa chọn giảm đau hoặc sinh mổ cấp cứu là bao nhiêu?
  3. Mẹ nên làm gì nếu không thấy bé chuyển động trong vài giờ?
  4. Khi quá trình chuyển dạ bắt đầu, mẹ nên đợi bao lâu trước khi đến bệnh viện?
  5. Dấu hiệu chuyển dạ và làm thế nào để nhận ra nó?
  6. Sau sinh, con có thể ở cùng phòng với mẹ không?

Đã chứng nhận:

Bao Tri Tran (1 June 2023)

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá