Download

Phản xạ cổ không đối xứng

Sự phát triển sớm của trẻ

Phản xạ cổ không đối xứng

Khi đầu của con của mẹ quay sang một bên, cánh tay phía bên đó duỗi thẳng và khủy tay đối diện gập lại tạo tư thế như “đấu kiếm”. 

Phản xạ cổ không đối xứng bắt đầu vào khoảng thời gian từ sau khi sinh cho đến khi con của mẹ được 2 tháng tuổi và kéo dài cho đến khi bé được 4 đến 6 tháng tuổi. 

Phản xạ này còn được gọi là phản xạ đấu kiếm vì tư thế đặc trưng của cánh tay và đầu của trẻ sơ sinh giống như tư thế của một vận động viên đấu kiếm.

Không ai biết tại sao trẻ lại có phản xạ này.

Phản xạ là gì?
Phản xạ của trẻ sơ sinh là những phản ứng tự nhiên mà trẻ có ngay từ khi sinh ra. Những phản xạ này cho thấy các giác quan và não bộ đang hoạt động bình thường. Tất cả các phản xạ này sẽ xuất hiện ở một độ tuổi cụ thể và sẽ biến mất một cách tự nhiên khi bé lớn lên. 

Đã chứng nhận:

Bao Tri Tran (1 June 2023)

Nguồn:

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá