Download

Bố mẹ đã tham gia lớp học chăm sóc trẻ sơ sinh nào chưa?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Có rất nhiều điều cần biết về việc chăm sóc trẻ sơ sinh, đặc biệt là cách cho trẻ ăn và tắm. Nếu đây là lần đầu làm cha mẹ, bố mẹ có thể nhờ các điều dưỡng viên và nữ hộ sinh tại bệnh viện hướng dẫn cho bố mẹ cách thực hiện đúng những điều cơ bản.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá