Download

Mẹ đã thực hiện xét nghiệm sàng lọc di truyền chưa?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Xét nghiệm sàng lọc trước sinh giúp xác định nguy cơ dị tật bẩm sinh của thai nhi mà đa phần là do rối loạn di truyền. Những xét nghiệm này bao gồm xét nghiệm máu, chọc ối, siêu âm thai chuyên sâu và sàng lọc ADN không tế bào.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá