Download

Bố mẹ dự định cho con đi nhà trẻ trước 2 tuổi không?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Điều quan trọng nhất đối với sự phát triển của con của mẹ ở độ tuổi này là được sống trong môi trường khuyến khích ấm áp và được bao quanh bởi việc sử dụng ngôn ngữ phong phú. Vì vậy, hãy cố gắng tìm một nhà giữ trẻ với những người chăm sóc nhiệt tình, yêu thương và nhạy bén. Đừng ngại yêu cầu được tham quan xung quanh cơ sở trước khi đưa ra quyết định, xem cách họ đối xử với học sinh và đảm bảo rằng có tỷ lệ người chăm sóc tốt, chẳng hạn như tối đa 4 trẻ trên 1 giáo viên đối với các trẻ dưới hai tuổi. Một dấu hiệu tốt là môi trường sạch sẽ và không sử dụng TV, điều này không được khuyến khích khi còn nhỏ.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá