Download

Mẹ có còn đến tiệm làm móng không?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Các hóa chất trong sơn móng tay rất độc hại đối với phụ nữ mang thai và thai nhi. Một nghiên cứu gần đây cho thấy những nhân viên làm việc trong tiệm làm móng bị nhiễm độc cao gấp 10 lần so với những nhân viên làm việc tại cơ sở xử lý rác thải điện tử. Tốt hơn hết, mẹ hãy cố gắng tránh dành quá nhiều thời gian ở tiệm làm móng trong thai kỳ.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá