Download

Nếu mẹ đươc quyết định chọn ngày/giờ sinh, mẹ chọn thời gian nào trong ngày?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Nghiên cứu mới từ Trung tâm Thống kê Y tế Quốc gia của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) cho thấy tỷ lệ ca sinh cao nhất diễn ra trong khoảng thời gian từ 8 giờ sáng đến trưa. Số trẻ sơ sinh được sinh ra trong mỗi giờ từ 12 giờ đêm đến 6:59 sáng ít hơn 3%. Sinh thường không cần giục sinh có nhiều khả năng xảy ra vào sáng sớm hơn so với sinh mổ và sinh tự nhiên có giục sinh.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá