Download

Bố mẹ có rửa rau trước khi ăn không?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Luôn luôn còn sót lại lượng dư của hóa chất trên trái cây và rau củ quả. Bố mẹ nên rửa kỹ tất cả các loại trái cây và rau quả dưới vòi nước đang chảy cho sạch trước khi ăn.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá