Download

Mẹ lo lắng điều gì sau khi sinh con?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Cũng giống như những đứa trẻ được sinh ra với những phản xạ hữu ích, mẹ cũng sẽ phát triển một số bản năng làm mẹ ngay khi con của mẹ chào đời. Cơ thể mẹ sẽ bắt đầu sản xuất sữa theo thời gian bú của con của mẹ . Mẹ có thể bắt đầu muốn dọn dẹp và ngăn nắp để chuẩn bị khu vực chăm sóc cho con (bản năng làm tổ) và mẹ sẽ có thể thực hiện nhiều hoạt động cùng lúc. Vì vậy hãy giữ bình tĩnh và đừng lo lắng quá nhiều, mẹ có thể tự mình giải quyết mọi việc. Vì đây là lần đầu làm mẹ, mẹ đừng quên rằng luôn có những người sẵn sàng giúp đỡ mẹ.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá