Download

Tại sao mẹ quyết định sinh mổ?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Một số mẹ chọn sinh mổ vì lý do cá nhân. Một số mẹ khác chọn sinh mổ vì cần thiết. Nếu mẹ chọn sinh mổ, hãy trò chuyện cởi mở và trung thực với bác sĩ về nhu cầu và mối quan tâm của mẹ. Mọi người đều mong muốn điều tốt nhất cho con mình và không ai có thể khiến mẹ cảm thấy tội lỗi hay xấu hổ về phương pháp sinh nở mà mình đã chọn.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá