Download

Mẹ thường ngủ ở tư thế nào?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Tư thế ngủ thích hợp nhất cho mẹ bầu là ngủ nghiêng. Mặc dù nằm nghiêng bên nào cũng an toàn nhưng bên trái của mẹ là tốt nhất vì tư thế này giúp tăng lượng máu và chất dinh dưỡng đến nhau thai và con. Hơn nữa, ngủ nghiêng bên trái có thể làm giảm nguy cơ thai chết lưu dù đã rất thấp ở giai đoạn này.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá