Download

Mẹ đang sống trong loại nhà ở nào?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Cho dù bố mẹ sống trong loại nhà nào, hãy đảm bảo rằng đó là nơi an toàn cho bố mẹ và con của mẹ cả về thể chất lẫn tinh thần. Nếu có điều gì đó hoặc ai đó ở nhà khiến bố mẹ căng thẳng nghiêm trọng, hãy thực hiện những thay đổi cần thiết để đảm bảo rằng con của mẹ được chào đón trong môi trường lành mạnh.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá