Download

Mẹ đã tham gia lớp học tiền sản nào chưa?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Không ai có thể chuẩn bị mọi thứ một cách hoàn hảo cho mẹ trong ngày đầu tiên gặp con của mẹ cả, nhưng nếu tham gia một lớp chuẩn bị sinh tốt, mẹ sẽ nhận được những thông tin hữu ích và sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn. Mẹ sẽ được tìm hiểu về các dấu hiệu sinh, các giai đoạn chuyển dạ, tư thế sinh và cách kiểm soát cơn đau. Lớp học này sẽ dạy cho mẹ các chiến lược để vượt qua cơn đau chuyển dạ và giữ tinh thần thư giãn và kiểm soát được cơn đau. Và đây là cơ hội tốt để kết nối với các mẹ bầu khác có ngày dự sinh gần mẹ.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá