Download

Bố mẹ có định thuê người giúp việc để chăm sóc bé không?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Trước bắt đầu tìm kiếm người giúp việc, bố mẹ nên xác định mình mong muốn điều gì ở họ. Bố mẹ muốn một người trông coi con cho dù cho con ngồi hàng giờ trước TV hay tìm người có thể chơi đùa cùng và đọc sách cho con nghe để con tăng cường vốn từ và có thêm kỹ năng ngôn ngữ. Như một phần của quá trình phỏng vấn, hãy để ứng viên chơi với con của mẹ và xem cách họ tương tác với con của mẹ . Nếu mẹ muốn thuê một bảo mẫu trước khi con của mẹ chào đời, bố mẹ có thể hỏi thăm 2 gia đình gần nhất mà họ làm việc cho để hiểu hơn về năng lực của họ.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá