Download

Nơi làm việc hay cấp trên có hỗ trợ khi mẹ mang thai không?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Trong xã hội ngày nay, các mẹ quay lại đi làm là điều hoàn toàn bình thường. Mẹ cần nhận thức được quyền lợi của mình trong công việc và thảo luận với sếp của mình. Hãy hỏi xem họ có thể chấp nhận được điều gì và cho họ biết mẹ cần gì. Nếu sếp không ủng hộ hoặc giúp đỡ mẹ, hãy cân nhắc việc nói chuyện với bộ phận nhân sự hoặc những phụ nữ khác ở nơi làm việc, những người có thể đã trải qua những tình huống tương tự.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá