Download

Mẹ có thường thức dậy vào ban đêm để đi tiểu không?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Nếu mẹ thức dậy vào giữa đêm và phải đi vệ sinh. Hãy cố gắng nhìn vào mặt tích cực và hãy tưởng tượng rằng mẹ đang nhường chỗ cho con của mẹ ngủ, vui chơi và cử động trong bụng mẹ.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá