Download

Điều nào mô tả đúng nhất quan điểm của mẹ trong việc nuôi dạy con cái?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Cho dù mẹ có quan điểm ​​như thế nào đi chăng nữa, mẹ cũng là một người mẹ tuyệt vời! Nuôi dạy con cái không phải là một quy trình giống nhau cho tất cả các bà mẹ. Những đứa trẻ thành công đều có cha mẹ với những niềm tin và giá trị khác nhau. Chỉ cần mẹ quan tâm đến sự phát triển của {{NAME}} một cách lành mạnh và cân bằng thì {{NAME}} sẽ cảm nhận được tình yêu thương vô điều kiện của mẹ và trở thành một đứa trẻ tuyệt vời.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá